JK tech

JK tech's specialty is technological solutions that streamline production processes in companies
We support entrepreneurs who, thanks to advanced technologies, want to enrich their products to make them better, more competitive and useful.
We work with business partners at home and abroad, including in the following industries: technology, IT, heavy industry supply and broadly B2B.
At JK tech, we use over 10 years of experience of our parent company JK Group providing machines, tools and accessories for production processes in industry.

About us

We provide to our Clients an individual approach to each order. We always follow the needs of a specific recipient.

After a thorough analysis of the situation, we select the appropriate, the latest technological solutions and develop a scheme for their implementation, both in production lines and individual products. In this way, we optimize the production results and modernize the final product.

In the proposed solutions, we combine the potential of research and development institutions with the needs of companies that can use this potential in real manufacturing processes. We provide comprehensive support at every stage of modernization of production processes - starting with establishing the proposed range of activities and tools to be used, by developing specific innovations in the product itself, up to implementation.

The result of our activities is the mutual success of the research unit and industrial enterprises

Diagram of our operation

Step 1

Assessment of customer needs based on an audit in the company

Step 2

Development of variants of solutions aimed at re-product or production

Step 3

Discussion with the recipient of individual options and making changes

Step 4

Checking the technological possibilities of the introduced corrections with our partners

Step 5

After agreement on changes in the given scope, preparation of the final project

Step 6

Works on the implementation of technology in the enterprise

Step 7

Monitoring of the correctness of the system operation

Step 8

Staff training in the field of operation

Take advantage of our many years of experience

JK TECH

Jk group Jarosław Wójcik z siedzibą w Gdańsku ul.Czarny Dwór 12/3 kod 80-365 nip: 584-227-69-69 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanego "RODO".

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków rachunkowo podatkowych (wystawienia faktury) oraz realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - cel zwany dalej "wykonanie umowy",
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów obowiązujących przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy: 1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.: - obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, - podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień - administracyjnej, podmiotom współpracującym z nami przy realizacji zamówień: poczta polska, firmy kurierskie, banki , instytucjom zajmującym się weryfikacja wiarygodności płatniczej oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych - w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Podstawa i cele przetwarzania danych: Zawarcie i wykonanie umowy; wykonanie ciążących obowiązków prawnych, przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; kontaktu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych marketing bezpośredni, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja.

Zakupy w naszej firmie są dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.),ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),ustawą telekomunikacyjną z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Ponadto pragniemy poinformować, ze: zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o - sprostowanie , usunięcie, ograniczenie przetwarzania , umożliwienie dostępu, przeniesienie Państwa danych osobowych , w zakresie określonym w art. 20 RODO do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych można tego dokonać wysyłając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na maila zamowienia@cenytniemy.pl lub jwnet@op.pl