JK TECH

Rozwiązania technologiczne usprawniające procesy produkcyjne w firmach

Wspieramy przedsiębiorców

Zaawansowane technologie wzbogacą Twoje produkty, by uczynić je lepszymi

Technologie / IT / Przemysł ciężki

Współpracujemy z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą, m.in. w branżach: technologicznej, IT, zaopatrzenia przemysłu ciężkiego oraz szeroko pojętego B2B.

Doświadczenie

Korzystamy z ponad 10-letnich doświadczeń naszej macierzystej firmy JK Group dostarczającej maszyny, narzędzia i akcesoria do procesów produkcyjnych.

JK tech

Specjalnością JK tech są rozwiązania technologiczne usprawniające procesy produkcyjne w firmach
Wspieramy przedsiębiorców, którzy dzięki zaawansowanym technologiom chcą wzbogacić swoje produkty, by uczynić je lepszymi, bardziej konkurencyjnymi i użytecznymi.
Współpracujemy z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą, m.in. w branżach: technologicznej, IT, zaopatrzenia przemysłu ciężkiego oraz szeroko pojetego B2B.
W JK tech korzystamy z ponad 10-letnich doświadczeń naszej macierzystej firmy JK Group dostarczającej maszyny, narzędzia i akcesoria do procesów produkcyjnych w przemyśle.

O nas

Zapewniamy Klientom indywidualne podejście do każdego zlecenia. Zawsze kierujemy się potrzebami konkretnego odbiorcy.

Po dokładnej analizie sytuacji dobieramy odpowiednie, najnowsze rozwiązania technologiczne i opracowujemy schemat ich wdrożenia, zarówno w liniach produkcyjnych, jak i poszczególnych produktach. W ten sposób optymalizujemy wyniki produkcji oraz unowocześniamy produkt końcowy.

W zaproponowanych rozwiązaniach łączymy potencjał instytucji badawczo-rozwojowych z potrzebami firm, które mogą wykorzystać ów potencjał w realnych procesach wytwórczych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie unowocześniania procesów produkcyjnych – począwszy od ustalenia proponowanego zakresu działań i narzędzi, które należy zastosować, poprzez opracowanie określonych innowacji w samym produkcie, aż do wdrożenia.

Efektem naszych działań jest obopólny sukces jednostki badawczej i przedsiębiorstwa przemysłoweg

Schemat naszego działania

Krok 1

Ocena potrzeb klienta na podstawie przeprowadzonego audytu w firmie

Krok 2

Opracowanie wariantów rozwiązań mających na celu unwocześnienie produktu lub produkcji

Krok 3

Omówienie z odbiorcą poszczególnych opcji i wprowadznie zmian

Krok 4

Sprawdzenie możliwości technologicznych wprowadzonych poprawek z naszymi partnerami

Krok 5

Po uzgodnieniu zmian w danym zakresie, przygotowanie projektu końcowego

Krok 6

Prace nad wdrożeniem technologi w przedsiębiorstwie

Krok 7

Monitoring poprawności działania systemu

Krok 8

Przeszkolenie personelu w zakresie działania

Korzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia

JK TECH

Jk group Jarosław Wójcik z siedzibą w Gdańsku ul.Czarny Dwór 12/3 kod 80-365 nip: 584-227-69-69 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanego "RODO".

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków rachunkowo podatkowych (wystawienia faktury) oraz realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - cel zwany dalej "wykonanie umowy",
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów obowiązujących przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy: 1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.: - obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, - podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień - administracyjnej, podmiotom współpracującym z nami przy realizacji zamówień: poczta polska, firmy kurierskie, banki , instytucjom zajmującym się weryfikacja wiarygodności płatniczej oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych - w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Podstawa i cele przetwarzania danych: Zawarcie i wykonanie umowy; wykonanie ciążących obowiązków prawnych, przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; kontaktu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych marketing bezpośredni, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta; archiwizacja.

Zakupy w naszej firmie są dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.),ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),ustawą telekomunikacyjną z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Ponadto pragniemy poinformować, ze: zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o - sprostowanie , usunięcie, ograniczenie przetwarzania , umożliwienie dostępu, przeniesienie Państwa danych osobowych , w zakresie określonym w art. 20 RODO do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych można tego dokonać wysyłając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na maila zamowienia@cenytniemy.pl lub jwnet@op.pl